Watervluchtelingen

Watervluchtelingen

01 maart 2017 10:00 - 12:00

(Opslaan naar agenda)

Rembrandtkapel Rembrandtlaan 20, 3761 AH Soest, Nederland

Watervluchtelingen:
de hulpverlening in het Eemland na de overstromingen in 1916.

Na de overstroming in 1825 nam men in waterland maatregelen. Daar hield men tot in 1916 droge voeten. Maar Eemland is 20 keer overstroom! Lag dat aan de natuur of aan de cultuur.
Hoe zit het met het huidige 'Hoogwaterbeschermingsprogramma?

Op woensdag 1 maart komt Bertus Wouda uit Spakenburg bij de Soester Kring een lezing houden over dit onderwerp. Bij de vele overstromingen in het Eemland geldt: niet met water alleen'.
Naast de natuurlijke factoren ( hoog water met op- en afwaaiingen in een ondiepe binnenzee ) speelden ook de verhoefslaging en inspraak een rol van betekenis. De oorzaken van de overstromingen worden dan ook vanuit verschillende kanten belicht. Financiële beperkingen waren er niet maar toch mocht de dijkbeheerder het niet gebruiken om de waterkeringen op orde te brengen. Als onderzoeker moet je dan ook steeds verschillende brillen opzetten. De oorzaken van overstromingen worden van verschillende kanten belicht. Er ontstond een amfibische cultuur, waarbij men op het land leefde maar wel steeds met de komst van het water rekening hield. De schade na de overstroming in 1916 was enorm en veel inwoners van het Eemland moesten worden geholpen. Het Rampenplan uit 1913 werd onder de bestuurders verspreid. Werd dit gevolgd en voldeed het aan de verwachtingen? De hulpverlening voor de verschillende bevolkingsgroepen pakte verschillend uit. Wouda volgde daarom ook verschillende gezinnen: die van een boer, een pachter, een visser en een vissersknecht. Die hulpverlening verliep anders dan vooraf gepland.
Zo was er sprake van ontluikende dierenliefde. Er werd voor het eerst in de geschiedenis in het leven van dieren geïnvesteerd zonder dat men met de economische waarde van die dieren rekening hield.
In 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen. Achter een dubbele afsluitdijk zouden de inwoners van het Eemland goed tegen hoog water zijn beveiligd. Daardoor is de amfibische cultuur verdwenen. Nu met de opwarming van de aarde en de verwachte zeespiegelrijzing wordt die waterveiligheid opnieuw bekeken.
Rembrandtkapel

Rembrandtlaan 20, 3761 AH Soest, NederlandGeef routebeschrijving